Category archief: Nieuws

Agenda maandag 12 september 2016

Na het zomerrecess beginnen de maandelijkse bijeenkomsten van de Dorpsraad Ouddorp weer, op 12 september is de eerste vergadering van het nieuwe seizoen. In deze vergadering schuiven ook de gemeenteambtenaren Eric Godrie en Jos Brouwer aan.

Hieronder staat de complete agenda van deze avond:

Mocht men een onderwerp onder de aandacht van de dorpsraad willen brengen, dan kan men dit doen door contact met de dorpsraad op te nemen. Ook is het mogelijk om in te spreken op de maandelijkse bijeenkomst van de dorpsraad.

NK Wielrennen 2016 – Goeree-Overflakkee

Van 18 tot en met 25 juni is er het NK Wielrennen op Goeree-Overflakkee, gedurende deze tijd zal men in meer of mindere mate rekening moeten houden met dit evenement op ons eiland.

De eerste dag, zaterdag 18 juni vinden de wegwedstrijden plaats rond Oude-Tonge en zal er op de kop weinig tot niets te merken zijn van het NK Wielrennen 2016. De exacte route van 18 juni kan men vinden op de site van het NK Wielrennen Goeree-Overflakkee 2016.

De volgende wedstrijden zijn gepland voor 22 juni, deze zal plaatsvinden rond Middelharnis en Dirksland. Ook is er die dag een route die naast Middelharnis en Dirksland ook richting Herkingen gaat en Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge aan zal doen. De precieze NK-routes en -tijden van 22 juni kan men hier vinden.

nk-route-24-junOp 24 juni zullen de eerste wegwedstrijden rond Ouddorp plaats vinden, tussen 11:15 en 14:35 zal is er de wedstrijd voor de ‘Elite Vrouwen’ en ‘s-middags is er om 15:30 de ‘Start Beloften’ die uiterlijk 19:20 zal finishen. Deze routes starten op de Brouwersdam en gaan richting de Blomweg om vandaar weer terug te gaan naar de Brouwersdam.

Op 25 juni zal er door een aantal deelnemers (‘Route Elite zonder Contract’) dezelfde route als 24 juni gereden worden tussen 14:30 en 18:15. Op dit dat zullen echter ook de ‘Elite Mannen’ hun wedstrijd rijden, deze laatsten gaan over geheel Goeree-Overflakkee en zullen ook starten op de Brouwersdam. De complete route is te zien in de afbeelding hieronder, door op deze afbeelding te klikken kan men een nog meer gedetailleerdere kaart openen. Men zal op deze dag het meest rekening moeten houden met het NK Wielrennen aangezien een deel van de route door een aantal wegen in Ouddorp gaat.
nk-route-25-jun

Herdenking Watersnoodramp (Stellendam)

Normaal worden de maandelijkse vergaderingen van de Dorpsraad Ouddorp de eerste maandag van de maand gehouden, maar omdat dan de herdenking voor de watersnoodramp is zal in februari de maandelijkse Dorpsraadvergadering gehouden gaan worden op maandag 8 februari 2016.

Hieronder het programma van de herdenking die maandag 1 februari te Stellendam gehouden zal gaan worden:

18.30 uur Verzamelen in De Rank, Bosschieterstraat 6
18.50 uur Stille tocht naar het watersnoodmonument Brielsestraat
19.00 uur Welkomstwoord mevrouw Petra Moijses
19.02 uur Toespraak en kranslegging wethouder Arend-Jan van der Vlugt
19.15 uur Gedichten voorgelezen door schoolkinderen
19.20 uur Krans- en bloemleggingen
19.30 uur Oplezen van de namen van de slachtoffers door mw. P. Moijses
19.45 uur Eén minuut stilte
20.00 uur Koffiemoment in De Rank, Bosschieterstraat 6

Agenda maandag 7 december 2015

Aanstaande maandag 7 december is er weer een bijeenkomst van de Dorpsraad Ouddorp, gasten op deze avond zijn dhr. J. Brouwer en E.Godrie van de gemeente Goeree-Overflakkee. Zij komen naar deze vergadering om de Dorpsraad Ouddorp te informeren over wat er na de oprichting van de dorpsraad verwacht wordt.

Hieronder staat de complete agenda van deze avond:

Mocht men een onderwerp onder de aandacht van de dorpsraad willen brengen, dan kan men dit doen door contact met de dorpsraad op te nemen. Ook is het mogelijk om in te spreken op de maandelijkse bijeenkomst van de dorpsraad.

Uitleg over Middelduinpad

Het zal niemand in Ouddorp ontgaan zijn dat er inmiddels druk wordt gewerkt aan het realiseren van ‘Ouddorp-Bad’. De dorpsraad van Ouddorp is de laatste tijd doorverschillende personen benaderd die bezorgd zijn doordat er geruchten gaan dat het Middelduinpad tussen strandpaviljoen Paal 10 en strandpaviljoen De Zeester gaat verdwijnen. Daarom heeft de dorpsraad besloten om hier nader onderzoek naar te doen, zodat iedereen weet waar men over spreekt De dorpsraad van Ouddorp heeft de plannen voor u kort samengevat, meer informatie hierover kunt u vinden op de website van Gemeente Goeree-Overflakkee en in diverse media.

Verschillende recreatie-organisaties hebben de wens geuit dat er meer mogelijkheden komen voor wandelaars in de Middelduinen. Het bekende fietspad is daarvoor niet toereikend, omdat hier veel fietsverkeer is en er soms ook met auto’s of vrachtwagens wordt gereden t.b.v. de strandpaviljoens. Om de Middelduinen meer te ontsluiten en toegankelijker te maken voor wandelaars, zijn er daarom plannen gemaakt om het fietspad tussen Paal 10 en De Zeester naar beneden te verleggen. Naast de Vrijheidsweg gaat men een ‘salamander-route’ maken om zodoende aansluiting te maken voor zoetwaterdieren, zodat die vanuit de Kwade Hoek naar het Volgerland kunnen trekken. Dit wordt een brede waterpartij, waarbij het ruiterpad aan de kant van de Vrijheidsweg wordt gemaakt en het nieuwe fietspad tussen de duinen en de ‘salamander-route’ komt te liggen.

Op termijn zal de snelheid van de Vrijheidsweg verlaagd worden naar 50 kilometer per uur in verband met de veiligheid. Vanuit de Oudenieuwlandseweg zal er een betere overgang worden gemaakt die direct aan zal sluiten op het Oosterduinpad. Bovendien wordt hier een speeltuin gerealiseerd. Vanuit de Koolweg komt er ook een overgang die direct aan zal sluiten op het Middelduingebied. De plannen rondom ‘Ouddorp-Bad’ kimt u als inwoner van Ouddorp zelf bestuderen op de website van Gemeente Goeree-Overflakkee. De dorpsraad roept dan ook iedereen op om deze plannen goed te bestuderen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen. U kunt een bericht achterlaten op de Facebookpagina ‘Dorpsraad Ouddorp’, op via het contactformulier op deze website of door een een mail sturen naar info@dorpsraadouddorp.nl.

Link: Voorontwerp bestemmingsplan “Ouddorp Bad-Oost”

Afbeelding: https://www.flickr.com/photos/leunkstar/17947634198/ – licentie: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Insprekers Dorpsraad

Op de afgelopen bijeenkomst van de Dorpsraad waren er diverse gasten aanwezig, waaronder ook verpleegkundigen uit de regio.

Op deze manier wil men meer bekendheid geven aan het feit dat er in het dorp lokale zorg beschikbaar is, voor dit doel heeft men een tweetal folders achtergelaten.

In de folders wordt uitgelegd op welke moment de zorg beschikbaar is en ook zijn de contactgegevens van de diverse zorgverleners/zorgcontactpersonen te vinden in deze folder.

De ene folder gaat over:

wijkverpleegkundige
De wijkverpleegkundige bij u in de buurt
De wijkverpleegkundige is er voor iedereen, jong en oude, die op lichamelijke, sociaal en/of psychisch gebied problemen ervaart en daar de grip op (dreigt) te verliezen.

Wij komen bij u thuis en kijken samen met u hoe we u hulp en passende ondersteuning kunnen bieden.

Bekijk folder…

De tweede folder heeft aandacht voor:

ketenzorg-dementie
Geheugenproblemen
Iedereen vergeet wel eens wat, daar hoeft u niet oud voor te zijn. Het geheugen gaat met het stijgen van de jaren langzaam achteruit.

Bij de meeste ouderen leidt achteruitgang in het geheugen niet tot een verstoring van het dagelijks leven. Er is dan sprake van normale ouderdomsvergeetachtigheid. Bij dementie is er geen sprake van vergeetachtigheid, maar van geheugenproblemen de het dagelijks functioneren verstoren.

Bekijk folder…

Dorpsraad Ouddorp (i.o.)

Binnenkort zal de woonkern Ouddorp formeel een eigen dorpsraad hebben. De Dorpsraad in oprichting (i.o.) in Ouddorp is er in geslaagd een vertegenwoordiging uit verschillende lagen in de woonkern van Ouddorp bij elkaar te brengen. Er is gekozen voor een stichtingsvorm. Op dit moment worden de laatste zaken geregeld.

Het bestuur van de dorpsraad, samengesteld uit de woonkern Ouddorp, bestaat uit:

  • Ellen Mastenbroek | voorzitter
  • Peter Grinwis | secretaris
  • Jan Hameeteman | penningmeester
  • Bert Meijer | algemeen bestuurslid
  • Matty Akershoek | algemeen bestuurslid.

Statuten

De conceptstatuten zijn klaar, deze liggen binnenkort bij de notaris. In de statuten is onder andere geregeld dat de dorpsraad breed is samengesteld uit zoveel mogelijk geledingen uit de genoemde woonkern. Zodra de statuten klaar zijn en de dorpsraad ermee heeft ingestemd zal de oprichtingsvergadering plaatsvinden. Vanaf dat moment heeft de woonkern Ouddorp formeel een eigen Dorpsraad.

Bijeenkomsten

De dorpsraad is van plan enkele malen per jaar grote openbare bijeenkomsten te houden over een thema, o.a. over: infrastructuur, bereikbaarheid, (N57) toegankelijkheid, (natuur en stranden) openbaarvervoer, wonen, (starters en ouderen) economie, landbouw, toerisme en recreatie, leefbaarheid en veiligheid, voorzieningen, duurzaamheid,(alternatieve energie) natuur en cultuur, jeugd- en ouderen beleid. Uiteraard kan het ook gaan over de zorgvoorzieningen die de bewoners van de Ouddorp nu en in de toekomst wensen. Ook voorlichtingsbijeenkomsten staan op de agenda, waar men interactief mee kan denken in de verdere vormgeving van het dorpsplan.

Participatievormen en deelnemers

Op verschillende manieren kunnen de inwoners, verenigingen, bedrijven en maatschappelijk organisaties, zitting nemen in de op te richten werk / klankbordgroepen en daarmee direct of indirect, betrokken worden bij de totstandkoming van het dorpsplan van Ouddorp. Ook kan gedacht worden aan een schriftelijke en of een digitale enquête om te inventariseren wat er leeft onder de bevolking in de woonkern Ouddorp. Hoewel de dorpsraad verheugd is dat vele burgers van Ouddorp inmiddels hun diensten hebben aangeboden om bij bepaalde onderwerpen een steentje bij te dragen, is men nog naarstig op zoek naar mensen om plaats te nemen in de diverse werkgroepen. Daarom roept de dorpsraad een ieder op die Ouddorp een warm hart toedraagt, om zich aan te melden! Voor meer informatie kunt u mailen naar info@dorpsraadouddorp.nl

Recent Entries »