Uitleg over Middelduinpad

Het zal niemand in Ouddorp ontgaan zijn dat er inmiddels druk wordt gewerkt aan het realiseren van ‘Ouddorp-Bad’. De dorpsraad van Ouddorp is de laatste tijd doorverschillende personen benaderd die bezorgd zijn doordat er geruchten gaan dat het Middelduinpad tussen strandpaviljoen Paal 10 en strandpaviljoen De Zeester gaat verdwijnen. Daarom heeft de dorpsraad besloten om hier nader onderzoek naar te doen, zodat iedereen weet waar men over spreekt De dorpsraad van Ouddorp heeft de plannen voor u kort samengevat, meer informatie hierover kunt u vinden op de website van Gemeente Goeree-Overflakkee en in diverse media.

Verschillende recreatie-organisaties hebben de wens geuit dat er meer mogelijkheden komen voor wandelaars in de Middelduinen. Het bekende fietspad is daarvoor niet toereikend, omdat hier veel fietsverkeer is en er soms ook met auto’s of vrachtwagens wordt gereden t.b.v. de strandpaviljoens. Om de Middelduinen meer te ontsluiten en toegankelijker te maken voor wandelaars, zijn er daarom plannen gemaakt om het fietspad tussen Paal 10 en De Zeester naar beneden te verleggen. Naast de Vrijheidsweg gaat men een ‘salamander-route’ maken om zodoende aansluiting te maken voor zoetwaterdieren, zodat die vanuit de Kwade Hoek naar het Volgerland kunnen trekken. Dit wordt een brede waterpartij, waarbij het ruiterpad aan de kant van de Vrijheidsweg wordt gemaakt en het nieuwe fietspad tussen de duinen en de ‘salamander-route’ komt te liggen.

Op termijn zal de snelheid van de Vrijheidsweg verlaagd worden naar 50 kilometer per uur in verband met de veiligheid. Vanuit de Oudenieuwlandseweg zal er een betere overgang worden gemaakt die direct aan zal sluiten op het Oosterduinpad. Bovendien wordt hier een speeltuin gerealiseerd. Vanuit de Koolweg komt er ook een overgang die direct aan zal sluiten op het Middelduingebied. De plannen rondom ‘Ouddorp-Bad’ kimt u als inwoner van Ouddorp zelf bestuderen op de website van Gemeente Goeree-Overflakkee. De dorpsraad roept dan ook iedereen op om deze plannen goed te bestuderen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen. U kunt een bericht achterlaten op de Facebookpagina ‘Dorpsraad Ouddorp’, op via het contactformulier op deze website of door een een mail sturen naar info@dorpsraadouddorp.nl.

Link: Voorontwerp bestemmingsplan “Ouddorp Bad-Oost”

Afbeelding: https://www.flickr.com/photos/leunkstar/17947634198/ – licentie: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/