Dorpsraad Ouddorp (i.o.)

Binnenkort zal de woonkern Ouddorp formeel een eigen dorpsraad hebben. De Dorpsraad in oprichting (i.o.) in Ouddorp is er in geslaagd een vertegenwoordiging uit verschillende lagen in de woonkern van Ouddorp bij elkaar te brengen. Er is gekozen voor een stichtingsvorm. Op dit moment worden de laatste zaken geregeld.

Het bestuur van de dorpsraad, samengesteld uit de woonkern Ouddorp, bestaat uit:

  • Ellen Mastenbroek | voorzitter
  • Peter Grinwis | secretaris
  • Jan Hameeteman | penningmeester
  • Bert Meijer | algemeen bestuurslid
  • Matty Akershoek | algemeen bestuurslid.

Statuten

De conceptstatuten zijn klaar, deze liggen binnenkort bij de notaris. In de statuten is onder andere geregeld dat de dorpsraad breed is samengesteld uit zoveel mogelijk geledingen uit de genoemde woonkern. Zodra de statuten klaar zijn en de dorpsraad ermee heeft ingestemd zal de oprichtingsvergadering plaatsvinden. Vanaf dat moment heeft de woonkern Ouddorp formeel een eigen Dorpsraad.

Bijeenkomsten

De dorpsraad is van plan enkele malen per jaar grote openbare bijeenkomsten te houden over een thema, o.a. over: infrastructuur, bereikbaarheid, (N57) toegankelijkheid, (natuur en stranden) openbaarvervoer, wonen, (starters en ouderen) economie, landbouw, toerisme en recreatie, leefbaarheid en veiligheid, voorzieningen, duurzaamheid,(alternatieve energie) natuur en cultuur, jeugd- en ouderen beleid. Uiteraard kan het ook gaan over de zorgvoorzieningen die de bewoners van de Ouddorp nu en in de toekomst wensen. Ook voorlichtingsbijeenkomsten staan op de agenda, waar men interactief mee kan denken in de verdere vormgeving van het dorpsplan.

Participatievormen en deelnemers

Op verschillende manieren kunnen de inwoners, verenigingen, bedrijven en maatschappelijk organisaties, zitting nemen in de op te richten werk / klankbordgroepen en daarmee direct of indirect, betrokken worden bij de totstandkoming van het dorpsplan van Ouddorp. Ook kan gedacht worden aan een schriftelijke en of een digitale enquête om te inventariseren wat er leeft onder de bevolking in de woonkern Ouddorp. Hoewel de dorpsraad verheugd is dat vele burgers van Ouddorp inmiddels hun diensten hebben aangeboden om bij bepaalde onderwerpen een steentje bij te dragen, is men nog naarstig op zoek naar mensen om plaats te nemen in de diverse werkgroepen. Daarom roept de dorpsraad een ieder op die Ouddorp een warm hart toedraagt, om zich aan te melden! Voor meer informatie kunt u mailen naar info@dorpsraadouddorp.nl