Herdenking Watersnoodramp (Stellendam)

Normaal worden de maandelijkse vergaderingen van de Dorpsraad Ouddorp de eerste maandag van de maand gehouden, maar omdat dan de herdenking voor de watersnoodramp is zal in februari de maandelijkse Dorpsraadvergadering gehouden gaan worden op maandag 8 februari 2016.

Hieronder het programma van de herdenking die maandag 1 februari te Stellendam gehouden zal gaan worden:

18.30 uur Verzamelen in De Rank, Bosschieterstraat 6
18.50 uur Stille tocht naar het watersnoodmonument Brielsestraat
19.00 uur Welkomstwoord mevrouw Petra Moijses
19.02 uur Toespraak en kranslegging wethouder Arend-Jan van der Vlugt
19.15 uur Gedichten voorgelezen door schoolkinderen
19.20 uur Krans- en bloemleggingen
19.30 uur Oplezen van de namen van de slachtoffers door mw. P. Moijses
19.45 uur Eén minuut stilte
20.00 uur Koffiemoment in De Rank, Bosschieterstraat 6