Over ons

De dorpsraad is opgericht in 2015 met als doel de belangen van Ouddorp te behartigen, met het opgaan van de Gemeente Goedereede in de fusie-gemeente Goeree-Overflakkee werd namelijk de afstand tussen de inwoners van Ouddorp en de gemeentelijke organisatie langer. Niet alleen qua reistijd, maar ook de betrokkenheid vanuit de gemeente met de kern werd anders.

We zijn geen vertegenwoordiging van de gemeenteraad en behartigen ook geen individuele belangen. We vormen een schakel tussen de burger en de overheid en zijn er om, met elkaar, de leefbaarheid van ons dorp te bevorderen. De dorpsraad biedt een platform om inwoners mee te laten denken en te praten over hun dromen, gedachten en ideeën van de eigen leef- en woonomgeving.

Deze taken we met elkaar uitvoeren door regelmatig in contact te komen met de inwoners, verenigingen, gemeente en andere partijen binnen onze omgeving. Een adviesorgaan richting de gemeente, gevraagd maar ook ongevraagd. De gesprekspartner van de gemeente, waarbij we zo veel mogelijk de stem van de inwoners van Ouddorp willen laten horen.

Dorpsraad Ouddorp bestaat uit de volgende bestuursleden:

  • Ellen Mastenbroek (voorzitter)
  • Willem Ras (penningmeester)
  • Bert Meijer (secretaris)
  • Rien Immerzeel
  • Matty Akershoek

Ze worden ter zijde gestaan door een aantal vrijwilligers.