Category archief: Nieuws

Gemeente Goeree-Overflakkee lanceert online platform voor participatie

‘Praat mee over Goeree-Overflakkee’. Dat is de uitnodiging van de gemeente aan inwoners, ondernemers en maatschappelijk partners van het eiland. Om hen nog actiever te kunnen betrekken bij plannen en projecten lanceert de gemeente een online platform: www.praatmee.goeree-overflakkee.nl. Via dit platform kunnen deelnemers online hun mening geven, ideeën inbrengen en initiatieven lanceren.

De gemeente betrekt inwoners, ondernemers en andere partijen op dit moment op verschillende manieren bij vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan inwonersbijeenkomsten, enquêtes, brieven, klankbordgroepen en gesprekken met dorpsraden. Daar voegt de gemeente met de komst van het participatieplatform een laagdrempelige manier aan toe.

Het doel van het platform is om meer mensen te betrekken

Wethouder participatie Henk van Putten: “Ik ben blij met de lancering van dit online platform. Niet iedereen heeft zin of gelegenheid om bijvoorbeeld een inwonersbijeenkomst te bezoeken of plaats te nemen in een klankbordgroep. Deze mensen hebben wel degelijk een mening en goede ideeën. Het is fijn dat zij nu vanuit huis met hun laptop of mobieltje hun inbreng kunnen delen of mening kunnen geven over een onderwerp. We hopen op deze manier ook meer jongeren te kunnen betrekken.”

Het platform biedt ook een duidelijk inzicht in (de status van) projecten

Iedereen op het platform heeft per project toegang tot achtergrondinformatie van het project. Zij kunnen zien wat er is gebeurd, in welke fase het project zich momenteel bevindt en wanneer ze eventuele volgende stappen mogen verwachten. Deelnemers kunnen op verschillende manieren om hun mening gevraagd worden. Bijvoorbeeld met een snelle peiling of aan de hand van dynamische kaarten. Deelnemers kunnen op de kaart hun idee of aandachtspunt ‘vastpinnen’ op een bepaalde plaats in het gebied waar het project of plan betrekking op heeft.

Praat mee over Goeree-Overflakkee

De gemeente Goeree-Overflakkee nodigt iedereen uit om zich aan te melden bij het online participatieplatform. Alle informatie over het platform is te vinden op www.praatmee.goeree-overflakkee.nl. Hier kunnen inwoners zich eenvoudig aanmelden door een account aan te maken. Dat kan met een e-mailadres, maar ook via uw Google- of Facebookaccount.

Afbeelding: https://www.flickr.com/photos/christophera/3055563324/ – Licentie: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ – Van: https://www.flickr.com/photos/christophera/ (Christopher Allen)

Nieuw bruggetje vanaf de Bosweg naar de Haven

Bruggetje vanaf de Bosweg naar de Haven van Ouddorp

Het bruggetje in Ouddorp wordt vervangen in combinatie met de aanleg van een wandelpad. De dorpsraad van Ouddorp is hier vandaag over geïnformeerd door de gemeente.

Vanuit veiligheidsaspect is het bruggetje in 2019 verwijderd. De dorpsraad is regelmatig met de gemeente in gesprek geweest over mogelijke vervanging en heeft het belang van het bruggetje voor inwoners van Ouddorp kenbaar gemaakt. Vanuit de gemeente is naar het totale gebied gekeken en met het aanbrengen van een nieuw bruggetje in combinatie met een wandelpad wordt de gebiedsbeleving voor inwoners en toeristen versterkt.

De verkenning van het gebied, de mogelijke vervanging van het bruggetje, de dekking van de kosten en de samenwerking met partijen zoals het waterschap hebben de nodige tijd gevraagd. Mede door de inzet van financiële middelen die bestemd zijn voor toerisme kan de vervanging van het bruggetje in combinatie met het wandelpad nu gerealiseerd worden.

De dorpsraad is erg blij met de positieve uitkomst.

Agenda maandag 27 augustus 2018

Op 27 augustus is er weer de maandelijkse bijeenkomst van de Dorpsraad Ouddorp (dit is de vergadering van september die een week vervroegd is), in deze vergadering is er aandacht voor de bezochte bijeenkomsten, de te plannen verenigingsavond en nog diverse andere onderwerpen.

Hieronder staat de complete agenda van deze avond:

Mocht men een onderwerp onder de aandacht van de dorpsraad willen brengen, dan kan men dit doen door contact met de dorpsraad op te nemen. Ook is het mogelijk om in te spreken op de maandelijkse bijeenkomst van de dorpsraad.

Weekendafsluiting N57 Brouwersdam tussen Ouddorp en Scharendijke

Rijkswaterstaat voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de N57 ter hoogte van de Brouwersdam. In verband met deze werkzaamheden is de N57 ter hoogte van Ouddorp (rotonde N57 / De Punt / West Nieuwlandsdijk) en Scharendijke (toerit N57) in beide richtingen afgesloten. Houd rekening met omleidingsroutes, extra reistijd en onverwachte drukte.

Ontwikkelingen strandje De Punt

Even een up-date over ontwikkelingen rond het strand bij De Punt (West) nabij het RTM-museum, catamaranclub Catpoint en restaurant Twins.

Zoals jullie weten is het allemaal begonnen toen wij als dorpsraad tijdens de Visionbeurs in november 2016 in gesprek raakten met inwoners uit Ouddorp en omgeving. Vanuit de bevolking kwam een grote vraag op ons af om de mogelijkheden te onderzoeken om het strand een kwaliteitsimpuls te geven en waar mogelijk uit te breiden, zodat een ieder daar weer van kan genieten.

Tijdens de door ons georganiseerde verenigingsavond van 23 januari 2017 en onze inwonersavond van 14 februari2017 hebben we de ideeën verder uitgewerkt in een plan en ruwe schets. Op 7 april 2017 hebben wij dit met een vertegenwoordiging van de gemeenteraad en het college besproken en ter plekke bekeken.

Inmiddels heeft de gemeente samen met ons alle andere betrokken partijen uitgenodigd om gezamenlijk de kansen voor uitbreiding en kwaliteitsverbetering te onderzoeken. Gisterenmiddag zijn we voor de tweede keer bij elkaar geweest. Het zal geen gemakkelijke
weg worden maar we gaan er met zijn allen voor. Een ieder heeft zijn eigen inbreng en alle partijen zijn positief.

Als er weer vorderingen te melden zijn horen jullie dat. Dus blijf ons volgen.

Agenda maandag 12 juni 2017

Op 12 juni is er weer de bijeenkomst van de Dorpsraad Ouddorp, in deze vergadering is er bezoek van het gehandicaptenplatform Goeree-Overflakkee, verder is er ondermeer aandacht voor het “dorpsraad-bankje”, het strandje en de status rond de vrijwilligersverzekering.

Hieronder staat de complete agenda van deze avond:

Mocht men een onderwerp onder de aandacht van de dorpsraad willen brengen, dan kan men dit doen door contact met de dorpsraad op te nemen. Ook is het mogelijk om in te spreken op de maandelijkse bijeenkomst van de dorpsraad.

Agenda maandag 3 april 2017

Op 3 april is er weer de bijeenkomst van de Dorpsraad Ouddorp, in deze vergadering is er aandacht voor plannen “Spreeuwenstein”, verder zullen het zwemvlot en het strandje ter sprake komen. Hiernaast is er ook aandacht voor de skatebaan/skatevoorziening (dit is een van de punten die door de bewoners ingebracht is tijdens de Visionbeurs).

Hieronder staat de complete agenda van deze avond:

Mocht men een onderwerp onder de aandacht van de dorpsraad willen brengen, dan kan men dit doen door contact met de dorpsraad op te nemen. Ook is het mogelijk om in te spreken op de maandelijkse bijeenkomst van de dorpsraad.

Toch een zwemvlot voor Ouddorp

Afbeelding van een zwemvlot

Deze winter is het vlot, dat al jaren aan veel mensen plezier verschaft, afgekeurd, en het lot dreigde dat de jeugd van Ouddorp het zonder vlot zou moeten stellen.

Nadat wij als dorpsraad Ouddorp dit vernomen hadden, hebben wij stappen ondernomen om dit drama te keren. Na overleg en volledige medewerking van de gemeente Goeree-Overflakkee hebben wij het voor elkaar gekregen een kerngebonden projectsubsidie te verkrijgen en daarmee hebben wij een nieuw vlot kunnen bestellen.

De bijgaande foto toont een beeld van een soortgelijk vlot, het vlot voor Ouddorp wordt nog iets groter en van een andere kleur. Wij gaan er van uit dat dit nieuwe vlot weer net zo veel plezier zal brengen en wij hopen op goed weer zodat er druk gezwommen kan worden.

Namens de dorpsraad Ouddorp wensen wij als bestuur (bestaande uit Ellen Mastenbroek, Bert Meijer, Jan Hameeteman en Matty Akershoek) dat iedereen die met ons meeleeft er over na wil denken wat wij nog meer voor elkaar kunnen betekenen.

Een ander project waar wij mee bezig waren is het fietspad aan de noordkant tussen de uitkijktoren en paal 10. Met als resultaat een aangenomen motie tot behoud van dit pad in de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee. Maar let op: De andere partijen waaronder Natuurmonumenten moeten nog overtuigd worden! Wij noemen er nog één: Het strandje aan de Punt, een niet zo makkelijk project maar we zijn op de goede weg.

Bij deze kijken we ook nog even terug naar het Springfeessie afgelopen voorjaarsvakantie in de Dorpstienden in Ouddorp, het was een groot succes en voor herhaling vatbaar.

Agenda dinsdag 10 januari 2017

Op 10 januari is er weer de bijeenkomst van de Dorpsraad Ouddorp, in de eerste vergadering van 2017 worden onder meer de verenigingsavond en inwonersavond besproken, die begin volgend jaar georganiseerd zullen gaan worden. Ook zal er gekeken worden naar de mogelijkheden rond het zwemvlot dat ’s zomers in het Grevelingenmeer ligt. Verder komt ook de gezamenlijke dorpsraadavond aan bod.

Hieronder staat de complete agenda van deze avond:

Mocht men een onderwerp onder de aandacht van de dorpsraad willen brengen, dan kan men dit doen door contact met de dorpsraad op te nemen. Ook is het mogelijk om in te spreken op de maandelijkse bijeenkomst van de dorpsraad.

Agenda maandag 21 november 2016

Op 21 november is er weer de bijeenkomst van de Dorpsraad Ouddorp, in deze vergadering kijken we terug op de aanwezigheid van de Dorpsraad op de Vision-beurs en wordt er vooruitgekeken naar het nieuwe jaar.

Hieronder staat de complete agenda van deze avond:

Mocht men een onderwerp onder de aandacht van de dorpsraad willen brengen, dan kan men dit doen door contact met de dorpsraad op te nemen. Ook is het mogelijk om in te spreken op de maandelijkse bijeenkomst van de dorpsraad.

« Older Entries