Welkom bij Dorpsraad Ouddorp

De dorpsraad is eind 2015 opgericht en bestaat uit vrijwilligers die zich verenigd hebben om de algemene belangen van de inwoners in ons dorp te behartigen. Het doel is om de leefbaarheid in de directe omgeving te behouden of te verbeteren.

We zijn gesprekspartner voor de gemeente en klankbord voor de inwoners in ons dorp. De dorpsraad heeft geen politieke binding. De taken van een dorpsraad zijn er vele: belangen behartigen, adviseren, signaleren, participeren, communiceren en het vertegenwoordigen van Ouddorp. De ambtelijk contactpersoon van de gemeente ondersteunt ons in onze activiteiten en is de verbindende schakel tussen de verschillende partijen.

Nieuw bruggetje vanaf de Bosweg naar de Haven

Bruggetje vanaf de Bosweg naar de Haven van Ouddorp

Het bruggetje in Ouddorp wordt vervangen in combinatie met de aanleg van een wandelpad. De dorpsraad van Ouddorp is hier vandaag over geïnformeerd door de gemeente. Vanuit veiligheidsaspect is het bruggetje in 2019 verwijderd. De dorpsraad is regelmatig met de gemeente in gesprek geweest over mogelijke vervanging en heeft het…

Lees meer »

Agenda maandag 5 oktober

Op 5 oktober is er weer de bijeenkomst van de Dorpsraad Ouddorp, vanaf nu vergaderen we op een andere locatie namelijk in het verenigingsgebouw Dorpstienden. In deze vergadering is er aandacht voor de bezochte bijeenkomsten, jeugdbeleid, leefbaarheidsplan/financiën, lopende projecten, ingekomen stukken en nog diverse andere onderwerpen. Hieronder staat de complete…

Lees meer »

Agenda maandag 7 september 2020

Op 7 september is er weer de bijeenkomst van de Dorpsraad Ouddorp, in deze vergadering is er aandacht voor de bezochte bijeenkomsten, jeugdbeleid, leefbaarheidsplan/financiën, lopende projecten, ingekomen stukken en nog diverse andere onderwerpen. Hieronder staat de complete agenda van deze avond: Mocht men een onderwerp onder de aandacht van de…

Lees meer »