Welkom bij Dorpsraad Ouddorp

De dorpsraad is eind 2015 opgericht en bestaat uit vrijwilligers die zich verenigd hebben om de algemene belangen van de inwoners in ons dorp te behartigen. Het doel is om de leefbaarheid in de directe omgeving te behouden of te verbeteren.

We zijn gesprekspartner voor de gemeente en klankbord voor de inwoners in ons dorp. De dorpsraad heeft geen politieke binding. De taken van een dorpsraad zijn er vele: belangen behartigen, adviseren, signaleren, participeren, communiceren en het vertegenwoordigen van Ouddorp. De ambtelijk contactpersoon van de gemeente ondersteunt ons in onze activiteiten en is de verbindende schakel tussen de verschillende partijen.

Agenda maandag 5 februari 2024

Op maandag 5 februari is er weer de maandelijkse bijeenkomst van de Dorpsraad Ouddorp, op onze vaste locatie MFG Dorpstienden te Ouddorp. In deze vergadering is er aandacht voor de boerenlanddag, gezamenlijke dorps-/stadsradenvergadering, herinrichting centrum Ouddorp en nog diverse andere onderwerpen.

Lees meer »

Agenda maandag 8 januari 2024

Op maandag 8 januari is er weer de maandelijkse bijeenkomst van de Dorpsraad Ouddorp, op onze vaste locatie MFG Dorpstienden te Ouddorp. In deze vergadering is er aandacht voor evaluatie “Cup Games 4 januari”, de stand van zaken m.b.t. de SRGO en nog diverse andere onderwerpen.

Lees meer »

Agenda maandag 4 december 2023

Op maandag 4 december is er weer de maandelijkse bijeenkomst van de Dorpsraad Ouddorp, op onze vaste locatie MFG Dorpstienden te Ouddorp. In deze vergadering is er een evaluatie over het kerncontactbezoek Raad en College, aandacht voor opgehaalde item Vision, evenementen Stichting ZIJN en nog diverse andere onderwerpen.

Lees meer »