Welkom bij Dorpsraad Ouddorp

De dorpsraad is eind 2015 opgericht en bestaat uit vrijwilligers die zich verenigd hebben om de algemene belangen van de inwoners in ons dorp te behartigen. Het doel is om de leefbaarheid in de directe omgeving te behouden of te verbeteren.

We zijn gesprekspartner voor de gemeente en klankbord voor de inwoners in ons dorp. De dorpsraad heeft geen politieke binding. De taken van een dorpsraad zijn er vele: belangen behartigen, adviseren, signaleren, participeren, communiceren en het vertegenwoordigen van Ouddorp. De ambtelijk contactpersoon van de gemeente ondersteunt ons in onze activiteiten en is de verbindende schakel tussen de verschillende partijen.

Agenda maandag 4 juli

Op 4 juli is er weer de bijeenkomst van de Dorpsraad Ouddorp, op onze vaste locatie MFG Dorpstienden te Ouddorp. In deze vergadering bespreken we o.a. de stand van zaken omtrent Spreeuwenstein, vraag vanuit Brassband ‘Concordia’ en nog diverse andere onderwerpen (o.a. vragen en opmerkingen n.a.v. de onlangs verspreide nieuwsbrief)….

Lees meer »

Agenda maandag 13 juni

Op 13 juni is er weer de bijeenkomst van de Dorpsraad Ouddorp, op onze vaste locatie MFG Dorpstienden te Ouddorp. In deze vergadering bespreken we o.a. de gebiedsvisie, laarzenpad, verkeerszaken, Samen 0187 en nog diverse andere onderwerpen. Hieronder staat de complete agenda van deze avond: Mocht men een onderwerp onder…

Lees meer »

Agenda maandag 4 april

Op 4 april is er weer de bijeenkomst van de Dorpsraad Ouddorp, nu weer op onze vaste locatie MFG Dorpstienden te Ouddorp. In deze vergadering bespreken we o.a. zaken rondom het oorlogsmonument, tafel de vijfer, samen 0187 en diverse andere onderwerpen” Hieronder staat de complete agenda van deze avond: Mocht…

Lees meer »