Welkom bij Dorpsraad Ouddorp

De dorpsraad is eind 2015 opgericht en bestaat uit vrijwilligers die zich verenigd hebben om de algemene belangen van de inwoners in ons dorp te behartigen. Het doel is om de leefbaarheid in de directe omgeving te behouden of te verbeteren.

We zijn gesprekspartner voor de gemeente en klankbord voor de inwoners in ons dorp. De dorpsraad heeft geen politieke binding. De taken van een dorpsraad zijn er vele: belangen behartigen, adviseren, signaleren, participeren, communiceren en het vertegenwoordigen van Ouddorp. De ambtelijk contactpersoon van de gemeente ondersteunt ons in onze activiteiten en is de verbindende schakel tussen de verschillende partijen.

Agenda maandag 6 maart

Op 6 maart is er weer de maandelijkse bijeenkomst van de Dorpsraad Ouddorp, op onze vaste locatie MFG Dorpstienden te Ouddorp. In deze vergadering zijn Jonne Bergsma (van sportGO) en Kim Haan (van Stichting ZIJN) te gast. Op de agenda staat verder onder meer SRGO (over de gebruikers Dorpstienden), het…

Lees meer »

Agenda maandag 6 februari

Op 6 februari is er weer de maandelijkse bijeenkomst van de Dorpsraad Ouddorp, op onze vaste locatie MFG Dorpstienden te Ouddorp. In deze vergadering zijn een raadslid van de SGP en een medewerker van SOLAES te gast, verder staan de gebruikelijke onderwerpen op de agenda.

Lees meer »

Agenda maandag 9 januari

Op 9 januari er weer de maandelijkse bijeenkomst van de Dorpsraad Ouddorp, op onze vaste locatie MFG Dorpstienden te Ouddorp. In deze vergadering zijn de kernwethouder en een vertegenwoordiger van Stichting ZIJN te gast, verder staan de gebruikelijke onderwerpen op de agenda.

Lees meer »