Welkom bij Dorpsraad Ouddorp

De dorpsraad is eind 2015 opgericht en bestaat uit vrijwilligers die zich verenigd hebben om de algemene belangen van de inwoners in ons dorp te behartigen. Het doel is om de leefbaarheid in de directe omgeving te behouden of te verbeteren.

We zijn gesprekspartner voor de gemeente en klankbord voor de inwoners in ons dorp. De dorpsraad heeft geen politieke binding. De taken van een dorpsraad zijn er vele: belangen behartigen, adviseren, signaleren, participeren, communiceren en het vertegenwoordigen van Ouddorp. De ambtelijk contactpersoon van de gemeente ondersteunt ons in onze activiteiten en is de verbindende schakel tussen de verschillende partijen.

Agenda maandag 6 mei 2024

Op maandag 6 mei is er weer de maandelijkse bijeenkomst van de Dorpsraad Ouddorp, op onze vaste locatie MFG Dorpstienden te Ouddorp. In deze vergadering is er aandacht voor diverse vraagstukken vanuit de gemeente, jaarwisselingen 2024/2025, de gezamenlijke dorps-stadsraden vergadering, evaluatie koningsdag, evaluatie 4 mei en diverse andere onderwerpen.

Lees meer »

Agenda maandag 8 april 2024

Op maandag 8 april is er weer de maandelijkse bijeenkomst van de Dorpsraad Ouddorp, op onze vaste locatie MFG Dorpstienden te Ouddorp. In deze vergadering is er aandacht voor diverse vraagstukken vanuit de gemeente, jaarwisselingen 2024/2025, de gezamenlijke dorps-stadsraden vergadering, geluidsinstallatie centrum en diverse andere onderwerpen.

Lees meer »

Agenda maandag 4 maart 2024

Op maandag 4 maart is er weer de maandelijkse bijeenkomst van de Dorpsraad Ouddorp, op onze vaste locatie MFG Dorpstienden te Ouddorp. In deze vergadering is er aandacht voor diverse vraagstukken vanuit de gemeente, de gezamenlijke dorps-/stadsraden vergadering, evaluatie bijeenkomst 8 februari (herinrichting Ouddorp Centrum), evaluatie bijeenkomst verkeer en vervoer,…

Lees meer »