Welkom bij Dorpsraad Ouddorp

De dorpsraad is eind 2015 opgericht en bestaat uit vrijwilligers die zich verenigd hebben om de algemene belangen van de inwoners in ons dorp te behartigen. Het doel is om de leefbaarheid in de directe omgeving te behouden of te verbeteren.

We zijn gesprekspartner voor de gemeente en klankbord voor de inwoners in ons dorp. De dorpsraad heeft geen politieke binding. De taken van een dorpsraad zijn er vele: belangen behartigen, adviseren, signaleren, participeren, communiceren en het vertegenwoordigen van Ouddorp. De ambtelijk contactpersoon van de gemeente ondersteunt ons in onze activiteiten en is de verbindende schakel tussen de verschillende partijen.

Agenda maandag 4 november

Op 4 november is er weer de maandelijkse bijeenkomst van de Dorpsraad Ouddorp, in deze vergadering is er aandacht voor de bezochte bijeenkomsten, de te plannen verenigingsavond, het leefbaarheidsplan, ingekomen stukken met betrekking tot het kerstdiner, Paulina.nu, ZHvKK en nog diverse andere onderwerpen. Hieronder staat de complete agenda van deze…

Lees meer »

Agenda maandag 7 oktober 2019

Op 7 oktober is er weer de maandelijkse bijeenkomst van de Dorpsraad Ouddorp, in deze vergadering is er aandacht voor de bezochte bijeenkomsten, de te plannen verenigingsavond, het leefbaarheidsplan, diverse vragen van de bewoners van Ouddorp en nog diverse andere onderwerpen. Hieronder staat de complete agenda van deze avond: Mocht…

Lees meer »

Dorpsraad ideeënbus

Sinds kort is er de mogelijkheid om ideeën en of opmerkingen ook op papier aan de dorpsraad door te geven, in de twee supermarkten (Albert Heijn en Jumbo) staat namelijk een ideeënbus van de Dorpsraad. Als er dus iets doorgegeven moet worden dat niet (gemakkelijk) digitaal kan dan is een…

Lees meer »