Nieuw bruggetje vanaf de Bosweg naar de Haven

Bruggetje vanaf de Bosweg naar de Haven van Ouddorp

Het bruggetje in Ouddorp wordt vervangen in combinatie met de aanleg van een wandelpad. De dorpsraad van Ouddorp is hier vandaag over geïnformeerd door de gemeente.

Vanuit veiligheidsaspect is het bruggetje in 2019 verwijderd. De dorpsraad is regelmatig met de gemeente in gesprek geweest over mogelijke vervanging en heeft het belang van het bruggetje voor inwoners van Ouddorp kenbaar gemaakt. Vanuit de gemeente is naar het totale gebied gekeken en met het aanbrengen van een nieuw bruggetje in combinatie met een wandelpad wordt de gebiedsbeleving voor inwoners en toeristen versterkt.

De verkenning van het gebied, de mogelijke vervanging van het bruggetje, de dekking van de kosten en de samenwerking met partijen zoals het waterschap hebben de nodige tijd gevraagd. Mede door de inzet van financiële middelen die bestemd zijn voor toerisme kan de vervanging van het bruggetje in combinatie met het wandelpad nu gerealiseerd worden.

De dorpsraad is erg blij met de positieve uitkomst.