Ontwikkelingen strandje De Punt

Even een up-date over ontwikkelingen rond het strand bij De Punt (West) nabij het RTM-museum, catamaranclub Catpoint en restaurant Twins.

Zoals jullie weten is het allemaal begonnen toen wij als dorpsraad tijdens de Visionbeurs in november 2016 in gesprek raakten met inwoners uit Ouddorp en omgeving. Vanuit de bevolking kwam een grote vraag op ons af om de mogelijkheden te onderzoeken om het strand een kwaliteitsimpuls te geven en waar mogelijk uit te breiden, zodat een ieder daar weer van kan genieten.

Tijdens de door ons georganiseerde verenigingsavond van 23 januari 2017 en onze inwonersavond van 14 februari2017 hebben we de ideeën verder uitgewerkt in een plan en ruwe schets. Op 7 april 2017 hebben wij dit met een vertegenwoordiging van de gemeenteraad en het college besproken en ter plekke bekeken.

Inmiddels heeft de gemeente samen met ons alle andere betrokken partijen uitgenodigd om gezamenlijk de kansen voor uitbreiding en kwaliteitsverbetering te onderzoeken. Gisterenmiddag zijn we voor de tweede keer bij elkaar geweest. Het zal geen gemakkelijke
weg worden maar we gaan er met zijn allen voor. Een ieder heeft zijn eigen inbreng en alle partijen zijn positief.

Als er weer vorderingen te melden zijn horen jullie dat. Dus blijf ons volgen.