Toch een zwemvlot voor Ouddorp

Afbeelding van een zwemvlot

Deze winter is het vlot, dat al jaren aan veel mensen plezier verschaft, afgekeurd, en het lot dreigde dat de jeugd van Ouddorp het zonder vlot zou moeten stellen.

Nadat wij als dorpsraad Ouddorp dit vernomen hadden, hebben wij stappen ondernomen om dit drama te keren. Na overleg en volledige medewerking van de gemeente Goeree-Overflakkee hebben wij het voor elkaar gekregen een kerngebonden projectsubsidie te verkrijgen en daarmee hebben wij een nieuw vlot kunnen bestellen.

De bijgaande foto toont een beeld van een soortgelijk vlot, het vlot voor Ouddorp wordt nog iets groter en van een andere kleur. Wij gaan er van uit dat dit nieuwe vlot weer net zo veel plezier zal brengen en wij hopen op goed weer zodat er druk gezwommen kan worden.

Namens de dorpsraad Ouddorp wensen wij als bestuur (bestaande uit Ellen Mastenbroek, Bert Meijer, Jan Hameeteman en Matty Akershoek) dat iedereen die met ons meeleeft er over na wil denken wat wij nog meer voor elkaar kunnen betekenen.

Een ander project waar wij mee bezig waren is het fietspad aan de noordkant tussen de uitkijktoren en paal 10. Met als resultaat een aangenomen motie tot behoud van dit pad in de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee. Maar let op: De andere partijen waaronder Natuurmonumenten moeten nog overtuigd worden! Wij noemen er nog één: Het strandje aan de Punt, een niet zo makkelijk project maar we zijn op de goede weg.

Bij deze kijken we ook nog even terug naar het Springfeessie afgelopen voorjaarsvakantie in de Dorpstienden in Ouddorp, het was een groot succes en voor herhaling vatbaar.