Lichtjesroute

Versier en wandel of fiets mee tijdens de Lichtjesroute Ouddorp

Afgelopen zomer kon de Ouddorpse lichtjesfietstoer niet worden georganiseerd. Nu het weer vroeg donker is, zijn al heel veel gevels, tuinen en straten in Ouddorp prachtig met lichtjes versierd en van meerdere dorpen op het eiland zijn initiatieven bekend om het verlichten en versieren te stimuleren. De dorpsraad Ouddorp wil nu het maken van een gezellige wandeling, fietstocht of autoritje langs die mooi verlichte huizen en tuinen extra leuk maken door een soort van wedstrijd te organiseren.

Ten eerste dus een oproep aan alle inwoners van Ouddorp om de versiering/verlichting te laten branden van 11 t/m 28 december tussen 18 en 22 uur. Iedereen, jong en oud, kan als jurylid fungeren. Na het maken van een wandeling of fietstocht, lekker op eigen gelegenheid (en op minimaal 1,5 afstand!), maak je na afloop zelf een kaartje of briefje met daarop de adressen van de 3 mooist versierde huizen/tuinen en deze lever je in bij het VVV Inspiratiepunt in ’t Blaeuwe Huus (binnen aan de balie of in de brievenbus aan de Bosweg 2) of je mailt deze door naar lichtjesroute@dorpsraadouddorp.nl.

Op 29 december worden 3 van deze juryleden, als prijswinnaars in ’t zonnetje gezet. Prijzen voor de juryleden die te winnen zijn, zijn tegoedbonnen van winkels die zijn aangesloten bij BIZ Ouddorp en vrienden van de BIZ (1 x t.w.v. €40,–, 1 x t.w.v. €25,– en 1 x t.w.v. €10,–). Ook de bewoners van de 3 mooist versierde huizen/tuinen ontvangen een leuke attentie. Alleen met toestemming van deze bewoners worden hun adressen bekend gemaakt!

We wensen iedereen veel plezier toe met een wandeling of fietstocht door mooi versierd en verlicht Ouddorp!