Kerncontactbezoek 2023 (terugkoppeling gemeente)

Signalen van de inwonersavond Ouddorp

Het waren open gesprekken op donderdag 16 november tijdens de inwonersavond in Ouddorp. Inwoners van Ouddorp gingen om de tafel met de raadsleden, collegeleden en directieleden. Het was ook heel fijn dat de jeugd er deze avond was! Zij bespraken in hun eigen ‘jeugdhoek’ prangende onderwerpen met de jongste raadsleden en wethouder Henk van Putten.

In de gesprekken kwamen ideeën of vragen naar voren waar de gemeente mee aan de slag gaat. Een reactie op deze ideeën of vragen kreeg u individueel teruggekoppeld (als de gemeente uw contactgegevens gekregen had).

Hieronder de onderwerpen die door de inwoners benoemd werden.

Verkeer

 • Toegankelijke stoepen en looppaden richting het centrum;
 • Veiligheid voor voetgangers in het centrum;
 • Behoefte aan een vrachtwagenparkeerplaats in Ouddorp;
 • Bewegwijzering aanpassen bij doodlopende straat Rustburg;
 • Oplaadpalen verwijderen in straten zonder elektrische auto’s, bijvoorbeeld de Alexanderstraat.

De gemeente onderzoekt of de ideeën haalbaar zijn. Is dat zo? Dan verwerkt de gemeente ze in de centrumvisie Ouddorp (Joël Eichler is de projectleider) en de Verkeers- en mobiliteitsvisie Goeree-Overflakkee (Ron Loontjens is de projectleider). U kunt deze visies binnenkort volgen op praatmee.goeree-overflakkee.nl.
Een aantal tips kunnen eenvoudig opgelost worden – die worden eerder aangepakt.

Parkeren

 • Parkeerruimte verruimen in het centrum;
 • Fietsenstallingen uitbreiden in het centrum;
 • Veilige doorgang van verkeer regelen, bijvoorbeeld bij de Maerenseweg en Dorpstienden, waar geparkeerde (bedrijfs)auto’s de doorgang belemmeren;
 • Parkeerdrukte bij de stranden en de Oude Nieuwlandseweg beter organiseren in het hoogseizoen;
 • Aandacht schenken aan inwoners met een beperking bij de inrichting van een gebied;
 • Geluidsoverlast aanpakken bij de Hofdijksweg, Molenweg en Oosterweg;
 • Parkeerplaatsen uitbreiden bij Fletcher hotel.

De gemeente onderzoekt of de ideeën haalbaar zijn. Is dat zo? Dan verwerkt de gemeente ze in de centrumvisie Ouddorp (Joël Eichler is de projectleider) en de Verkeers- en mobiliteitsvisie Goeree-Overflakkee (Ron Loontjens is de projectleider). U kunt deze visies vinden op praatmee.goeree-overflakkee.nl.
Een aantal tips kunnen eenvoudig opgelost worden. Die pakt de gemeente eerder aan. Bijvoorbeeld door de BOA’s en politie in te zetten op onveilige situaties.

Multifunctioneel gebouw Dorpstienden

 • Verenigingen en andere activiteiten kunnen daar niet altijd meer terecht, mede door beperkte openingstijden;
 • Douchefaciliteit lange tijd gesloten;
 • Ventilatie verbeteren in de sporthal;
 • Behoefte aan doorstart zaalvoetbalcompetitie;
 • Behoefte aan plek van samenkomst voor de jeugd.

De sport- en ontmoetingsgebouwen in onze gemeente hebben onze nadrukkelijke aandacht. De gemeente wil dat ze een fijne, open en veilige ontmoetingsplek zijn voor inwoners en medewerkers. We staan voor een grote uitdaging. Over een goed en functioneel gebruik van deze gebouwen voert de gemeente gesprekken en werkt zij een verbeterplan uit.
Vanuit het project Opgroeien in een Kansrijke Omgeving zoekt de gemeente samen met jongeren naar oplossingen om de behoefte aan een plek om samen te komen in te vullen.

Woningbouw

 • Behoefte aan woningbouwontwikkeling voor senioren en starters op de woningmarkt.

In onze woonvisie benoemt de gemeente de doelgroepen senioren en starters. De gemeente wil in iedere woonkern woningen voor senioren en starters bouwen. De gemeente stelt dit ook als voorwaarde bij grotere nieuwbouwprojecten.

Veiligheid

 • Aanpakken vuurwerkoverlast Plan Zuid in samenwerking met omwonenden;
 • Instellen van een vuurwerkzone bij bejaardenwoningen;
 • Betere zichtbaarheid organiseren van de wijkagent;
 • Aanpakken van illegaal kamperen, bijvoorbeeld bij de Ouddorpse Haven en de begraafplaats.

De aandachtspunten bespreekt de gemeente met de BOA’s en politie.

Afval

 • Aanpakken van geuroverlast van containers van restaurants en winkels;
 • Verminderen van overlast van PMD-zakken in appartementen zonder buitenruimte;
 • Plaatsten van kunstgrasmat rond de glasbak;
 • Aanpakken overlast van afvalcontainers bij de Steenkreek.

Niet alle tips kan de gemeente oplossen, omdat zij op een aantal zaken geen invloed heeft. De PMD-zakken worden vanaf 1 januari 2024 wekelijks aan huis opgehaald.

Openbare ruimte

 • Beter begaanbaar maken van het toegangspad naar de begraafplaats Kleistee.

De gemeente beheert het pad, maar is niet de eigenaar van dit pad. Omdat het pad in een natuurgebied ligt zijn de mogelijkheden om iets aan te passen beperkt.

Communicatie

 • Informatie op de website beter vindbaar maken.

De gemeente neemt deze tip mee in de verbetering en ontwikkeling van hun website.