Wandelen op de hergebruikte brug in Ouddorp!

Heeft u wel eens gebruik gemaakt van het bruggetje aan de Steenweg in Ouddorp? Dit bruggetje is in 2019 verwijderd na ‘vraatschade’. Na een periode van onderzoek en voorbereiding, zal in oktober een nieuw bruggetje geplaatst worden. Ondanks dat de brug nieuw is op deze plek, wordt een bestaande brug nieuw leven in geblazen!

Geschiedenis van het bruggetje

In juni 2019 is het oude bruggetje verwijderd wegens ‘vraatschade’ door een tor. Hierdoor was veiligheid niet meer gegarandeerd en moest het bruggetje verwijderd worden. Verschillende inwoners van Ouddorp hebben toen echter laten blijken dat het bruggetje een belangrijke schakel is in een geliefd wandelgebied. Omliggende routes zoals langs de Steenweg, worden voor wandelen als ‘te druk’ ervaren. Naar aanleiding van deze reacties hebben diverse onderzoeken plaatsgevonden naar de mogelijkheden voor het eventueel terugplaatsen van een nieuwe brug. Hier is een ontwerp voor opgesteld, waarna de zoektocht naar een nieuwe brug is begonnen!

Hergebruik voetgangersbrug

Deze nieuwe brug is ook gevonden. Echter is deze brug niet nieuw. De brug die teruggeplaatst zal worden, is namelijk een voetgangersbrug buiten gebruik. Deze is schoongemaakt en van een nieuwe verflaag voorzien. Dat resulteert in een duurzame brug die als nieuw is! Een mooi voorbeeld van circulariteit waar we als gemeente naar streven!

Uitvoering

Naar verwachting starten de werkzaamheden half oktober, waardoor er vanaf november weer gebruik gemaakt kan worden van de brug.