Agenda maandag 1 november

Op 1 november is er weer de bijeenkomst van de Dorpsraad Ouddorp, ook nu weer in het verenigingsgebouw Dorpstienden. In deze vergadering komt wethouder Feller op bezoek, is er aandacht voor het huisvestingsplan, meewerken aan toekomstigbestendig leven voor Ouderen, het leefbaarheidsplan, inloop voor de jeugd, ingekomen stukken en nog diverse andere onderwerpen.

Hieronder staat de complete agenda van deze avond:

Mocht men een onderwerp onder de aandacht van de dorpsraad willen brengen, dan kan men dit doen door contact met de dorpsraad op te nemen. Ook is het mogelijk om in te spreken op de maandelijkse bijeenkomst van de dorpsraad.